Reklamace a vrácení zboží

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud Vám zboží nevyhovuje, lze ho vrátit (viz ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku) a uplatnit právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Pochopitelně se nejedná o veškeré zboží - bližší info viz bod 5 obch. podmínek. Zboží zašlete pečlivě zabalené, označené jako "křehké" a nejlépe v původním obalu zpět na adresu naší provozovny.

Zároveň nám sdělte číslo účtu pro vrácení zaplacené částky. Po přijetí zboží věc zpracujeme a budeme Vás informovat e-mailem. V případě, že již uplynula zákonná lhůta, tak nás prosím kontaktujte e-mailem a zkusíme najít vhodné řešení.

Chcete-li si vybrat jiné zboží a zaslat zpět nevyhovující zboží, které má být odečteno, tak si vytvořte novou objednávku a do "Poznámky" uveďte číslo původní objednávky a informaci o vrácení zboží. Nová objednávka bude upravena ihned po přijetí nevyhovujícícho zboží. Bližší informace (poučení) a formulář pro odstoupení od smlouvy můžete stáhnout zde (pdf).

REKLAMACE - vadný výrobek

Je možné, že zakoupený výrobek nebude po jisté době správně fungovat. V případě, že se jedná o funkční závadu způsobenou vadným výrobkem, který byl používán v souladu s "návodem k použití", lze věc dle "Občanského zákoníku" reklamovat. Přesto doporučujeme předem reklamaci zkonzultovat, aby nedošlo ke zbytečnému nedorozumění, časovým prodlevám a nákladům spojených s vyřízením reklamace.

Postup pro vyřízení reklamace:

 1. Vadný či nefunkční výrobek zašlete řádně zabalený na adresu naší provozovny. Spolu s výrobkem dodejte kopii dokladu o koupi (faktura, paragon, příp. záruční list) a Vaše vyjádření či popis problému či zjištěné závady. Jakmile bude výrobek doručen, pošleme Vám potvrzení o přijetí výrobku k reklamaci e-mailem. Upozorňujeme, že reklamované zboží je nutno zaslat řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy! Neposílejte na dobírku! Takové zásilky budou odmítnuty.
 2. Vadný či nefunkční výrobek osobně doručte na adresu naší provozovny. Spolu s výrobkem dodejte kopii dokladu o koupi (faktura, paragon, příp. záruční list). Obdržíte písemné potvrzení o přijetí výrobku k reklamaci.

Dle povahy věci lze reklamaci vyřídit několika způsoby:

 1. Oprava zboží či výměna vadného dílu.
 2. Výměna zboží za nové (je-li věc neopravitelná či nefunkční).
 3. Výměna zboží za jiné (např. jiná značka). V případě, že je věc neopravitelná. Doplatíte pouze rozdíl kupní ceny.
 4. Vrácení kupní ceny výrobku (nevztahuje se na náklady spojené s přepravou). V případě, že je věc neopravitelná. Bude vystaven dobropis a částka zaslána na Váš bankovní účet.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Reklamaci pochopitelně řešíme v nejkratší možné lhůtě. Postupujeme v souladu s "Občanským zákoníkem". Formulář "Reklamační protokol" sloužící k uplatnění zákonné odpovědnosti za vadu můžete stáhnout zde (pdf).

REKLAMACE - poškozená zásilka

 • TOPTRANS - odkaz na reklamační formulář. Vyřízení reklamace výrazně urychlí pořízení fotodokumentace poškozeného zboží i balíku (vnější obal včetně přepravního štítku - původní balení). Pošlete na e-mail. Neprodleně nás kontaktujte (do cca 24 hodin od přijetí balíku). Do předmětu zprávy prosím vždy uveďte číslo objednávky případně faktúry. Reklamaci poškození u skleněných výrobků je nutno uplatnit IHNED při převzetí - kontrola před řidičem! Viz info zaslané v e-mailu. Viditelně poškozenou zásilku můžete odmítnout - nutno zapsat do záznamu od řidiče. Neprodleně nás kontaktujte e-mailem (do cca 24 hodin od přijetí zásilky). Do předmětu zprávy prosím vždy uveďte číslo objednávky případně faktúry.
 • Česká pošta - reklamaci nutno ihned uplatnit na nejbližší poště. Neprodleně nás kontaktujte. Do předmětu zprávy prosím vždy uveďte číslo objednávky případně faktúry.
 • Zásilkovna - Vyřízení reklamace výrazně urychlí pořízení fotodokumentace poškozeného zboží i balíku (vnější obal včetně přepravního štítku). Pošlete na e-mail a nejlépe i na přepravní službu GLS. Neprodleně nás kontaktujte (do cca 24 hodin od přijetí balíku). Do předmětu zprávy prosím vždy uveďte číslo objednávky případně faktúry. Reklamaci poškození u skleněných výrobků je nutno uplatnit ihned při převzetí - kontrola před řidičem! Viz info zaslané v e-mailu. Viditelně poškozenou zásilku můžete odmítnout - nutno zapsat do záznamu od řidiče. Neprodleně nás kontaktujte e-mailem (do cca 24 hodin od přijetí zásilky). Do předmětu zprávy prosím vždy uveďte číslo objednávky případně faktúry.

VŠEOBECNÁ INFORMACE

Je-li zboží poškozené a zásilka byla "přijata bez výhrad", je třeba prokázat poškození. Zašlete foto poškozeného zboží včetně původního (kompletního) obalového materiálu a přepravního štítku. Zboží vždy ponechejte nejlépe v původním obalu i s kompletní výplní a přepravním štítkem (číslem zásilky) - usnadní to vyřízení reklamace s přepravní službou. Děkujeme.

Upozornění - reklamace přes ČP:

Vzhledem ke složitějšímu reklamačnímu řízení (oproti ostatním soukromým přepravcům) uvádíme vyjádření zástupce spol. Česká Pošta s.p.

 • V případě, že zákazník zásilku převzal, musí tuto reklamaci vyřizovat on sám na nejbližší poště.
 • V případě kdyby zákazník odmítl převzít zásilku z důvodu poškození, byla by reklamace řešena s odesílatelem.
 • Reklamační řízení trvá 30 dnů, po uplynutí této doby bude zahajovatel reklamace obeznámen o výsledku reklamačního řízení.

Pochopitelně děláme vše pro to, abychom věc maximálně urychlili. Jakmile od ČP obdržíme "zápis o reklamaci", tak věc řešíme ke spokojenosti zákazníka.

UPOZORNĚNÍ: Důrazně žádáme zákazníky, aby při zjištění poškození zboží - po přijetí zásilky od přepravce, věc neprodleně nahlásili na přepravní službu (s uvedením čísla zásilky a popisu problému) i na náš helpdesk (s uvedením čísla objednávky). Je NUTNÉ zachovat původní obal zásilky a doporučujeme pořídit odpovídající fotodokumentaci včetně obalu s přepravním štítkem i manipulačními štítky. V opačném případě nemůžeme zaručit kladné vyřízení Vašeho požadavku.

REKLAMACE - nekompletní dodávka

Je-li zásilka nekompletní nebo obsah zásilky nesouhlasí s objednávkou resp. s dodanou fakturou, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli zjištěný nedostatek bez zbytečného odkladu (tj. nejlépe ihned po přijetí zásilky), nejpozději však do 48 hodin od doručení zásilky přepravní službou. Zjištěný nedostatek napište na e-mail a do předmětu prosím napište "Reklamace zásilky" a uveďte č. obj. / příp. faktury.

UŽITEČNÉ INFORMACE

SVĚTELNÉ ZDROJE - ZÁRUČNÍ DOBA A ŽIVOTNOST:

Životnost výrobku vymezuje "spotřební dobu", tedy dobu, během které dojde ke spotřebování výrobku. Pojem "životnost" nelze zaměňovat s pojmem "záruční doba", neboť v případě, kdy je doba životnosti kratší než záruční doba a výrobek je spotřebován před uplynutím záruční doby, nelze uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady vyplývající ze záruky.

Životnost námi prodávaných světelných zdrojů je min. 2-3.000 provozních hodin (není-li na výrobku uvedena životnost delší) u zářivek a výbojek, respektive rok od uvedení do provozu (záleží, jaká skutečnost nastane dřív). U světlených zdrojů používaných v akvaristice a teraristice je předpokládáno, že budou použity v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí, což jsou okolnosti, které mají negativní vliv na životnost světelných zdrojů. Deklarovaná životnost světelných zdrojů je tedy nižší, než například v bytovém osvětlení. Světelný zdroj může fungovat delší dobu, než je deklarovaná životnost. Po jejím uplynutí ovšem podstatně klesá svítivost a mění se k horšímu barevné podání světla. Z tohoto důvodu musí být světelné zdroje po roce provozu preventivně měněny (případně se řiďte pokyny výrobce).

ELEKTROZAŘÍZENÍ

(např. filtry, čerpadla, vzduchovací motorky apod.):

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním. Co to znamená? Některé součásti elektrozařízení jsou do značné míry namáhány (obvyklý provoz 24 hodin denně) a musí se tak měnit často i dříve, než skončí zákonem daná záruční doba. Na tyto součásti poskytujeme záruku v délce 6 měsíců od data prodeje. Které to jsou? Např.: rotory, osičky, těsnění, membrány apod. Bližší informace ohledně doporučené výměny takových součástí najdete obvykle v návodu k použítí.

AKVÁRIA

Před uplatněním „reklamace akvária“ Vás prosíme o sdělení či prověření následujících informací:

 • Akvárium teče? Specifikujte prosím na jakém místě? Pořiďte prosím odpovídající foto-dokumentaci místa (včetně umístění - podkladu - skříňky / stolku), kde se projevuje netěsnost a zašlete na náš e-mail.
 • Akvárium je prasklé? Specifikujte prosím na jakém místě? U prasklého akvária prosím uveďte způsob umístění a pořiďte prosím odpovídající foto-dokumentaci místa (včetně umístění - podkladu - skříňky / stolku).

Zjištěné skutečnosti zašlete na e-mail a do předmětu prosím napište "Reklamace akvária" a uveďte č. obj. / příp. faktury.

FILTRY, ČERPADLA

Před řešením reklamace Vás prosíme o prověření následujících informací:

 • Netěsnost: Zkontrolujte těsnění pod hlavou a na adaptéru / ventilech. U staršího filtru proveďte vyměnu potřebných těsnění (viz doporučení výrobce, nejpozději však za 2 roky) případně i adaptéru / ventilů, je-li to nutné. Jedná se o díly podléhající opotřebení a nelze tak uplatnit standardní záruku v plné výši. Prověřte upevnění hadic k adaptéru i trubkám. Jsou-li hadice starší, tak proveďte dle potřeby výměnu za nové. Umístěte filtr do vhodné plastové nádoby kvůli možnému úniku vody.
 • Ztráta výkonu: Zkontrolujte následující: skřípnutá či zlomená hadice, ucpaný sací koš, vrtulka / rotor čistý a pevný / celistvý. Prověřte, zda nejsou zanešené hadice! Zvláště hadice o menším průměru (12 a méně mm) jsou náchylnější na zanášení. Zkontrolujte umístění filtru a jeho max. výtlačnou výšku (viz info v návodu). Pokud se ani po vyčištění všech součástí filtru stav nezlepší, pak reklamujte (obvykle je nutno zaslat celý filtr včetně všech komponentů).
 • Zvýšená hlučnost: Zkontrolujte vrtulku / rotor včetně osičky, musí být pevný / celistvý. V opačném případě je nutno zakoupit nový. Jedná se o díly podléhající opotřebení a nelze tak uplatnit standardní záruku v plné výši. Další možností je kontakt např. se stěnou skříně, ve které bývá filtr obvykle uložen.

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení (řádné uplatnění reklamace) za těchto podmínek:

 1. Při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu kopie dokladu prokazující zakoupení uvedeného zboží. Zboží musí být reklamovatelné tj. ve lhůtě udávající odpovědnost výrobce za vadu (standardní lhůta je 24 měsíců od zakoupení), viz info u výrobku. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním. Světelné zdroje, součástky podléhající velkému opotřebení (např. těsnění, rotory, osičky) mají omezenou životnost udanou výrobcem (např. udanou v hodinách svítivosti), případně omezenou na cca 6 měsíců od data zakoupení.
 2. V případě, že se jedná o zařízení skládající se z více částí (např. filtr), je nutné dodat všechny díly nutné k otestování výrobku. Rádi Vám poskytneme potřebné informace ke konkrétnímu výrobku.
 3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!
 4. V případě, že zboží nebude dostatečně chráněno při přepravě a dojde k poškození, tak bude zdokumentováno a zákazník hned po přijetí informován.
 5. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží případně nespecifikuje důvod k reklamaci, může dojít k prodlevě ve vyřízení reklamace.
 6. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci v co nejkratší lhůtě, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. Reklamaci řešíme v souladu s platným občanským zákoníkem (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění).
 7. Zboží musí být zasláno dostatečně zabalené, pojištěné a označené příslušnými manipulačními značkami (je-li třeba). Cenu přepravy hradí kupující, není-li dohodnuto jinak. V případě požadavku na proplacení nákladů za reklamaci je třeba zaslat službou v nejnižší cenové relaci a zaslat kopii dokladu prokazující úhradu. 

Reklamační řízení (řádné uplatnění reklamace) se rozumí zaslání či předání vadného zboží na adresu provozovny. Reklamační lhůta začíná běžet od přijetí zboží.