SAVO Original 2l

Savo Original je určeno k dezinfekci a důkladnému čištění.
Dostupnost Do týdne v e-shopu (Skladem u dodavatele)
Možnosti doručení
Kód: BAS-8594005390133
119 Kč
SAVO Original 2l
Doprava ZDARMA
Doprava ZDARMA
Objednávka zboží v min. hodnotě 3.000,- / 9.990,- Kč.
Odesíláme obratem
Odesíláme obratem
Platí u zboží skladem a objednávky do 10:00 hod.
Zboží skladem
Zboží skladem
Skladem = skladem v našem vlastním skladě.
Savo Original lze v ředěném stavu využít k dezinfekci a důkladnému čištění prázdných nádrží - akvárií (včetně pozadí, plastových rostlin apod.), terárií (včetně pomůcek) i jezírek. Není určeno pro aplikaci přimo v nádržích s rybami a rostlinami! Originální popis výrobce: Savo Original je určený k dezinfekci vody a povrchů v domácnosti a už více než 30 let se těší velké přízni spotřebitelů na českém trhu. Jeho použití je všestranné. Spolehlivě odstraní nebezpečné viry a bakterie, které zamořují povrchy ve vaší domácnosti a vodu ve studních a bazénech. SAVO Original je tedy vhodné k dezinfekci vody, toto SAVO do studny, nebo chcete-li SAVO na bazény či SAVO do bazénů je jednoduše použitelné dle návodu na etiketě. Spolehlivost prostředku garantuje také jeho více než 30-ti leté používání v institucích a ve zdravotnictví k dezinfekci povrchů a podlah. Je vhodný k dezinfekci: - ploch a povrchů v domácnosti a kolem domu - vody v bazénech - pitné vody ve studních Hlavní vlastnosti produktu: - Zlikviduje 99,9% bakterií a virů ve vašem okolí - Účinný ve vodě i na souši - Má bělící účinky SAVO Original likviduje choroboplodné zárodky, bakterie a viry (včetně HIV a HBV), řasy a nižší houby, odstraňuje pachy. Vyniká mimořádně vysokou čistotou, dlouhou záruční lhůtou a unikátní ekologickou hodnotou, pro kterou je schválený i pro dezinfekci vody v bazénech a jako jediný i pro pitnou vodu ve studních. Čištění a dezinfekce ploch a předmětů: Slouží k čištění a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní. Použijte roztok z 1l SAVA Original a 10l vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou. Dezinfekce pitné vody ve studnách: Dávkujte na každých 1000 lit. pitné vody 20 ml SAVA Original. Vodní hladinu skrápějte naředěným roztokem SAVA (například namícháno v kbelíku nebo konvi). Po 30 min. je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky. Dezinfekce a likvidace řas v bazénech: Savo Original je přípravek vhodný pro dezinfekci bazénů. Nahrazuje v bazénovém programu tzv. chloršok. Bezpečnostní upozornění: Nebezpečí - standardní věty o nebezpečnosti: - H290 Může být korozivní pro kovy. - H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. - H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Pokyny pro bezpečné zacházení: - P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. - P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. - P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. - P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. - P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. - P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. - P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. - P391 Uniklý produkt seberte. - P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Nebezpečné složky: chlornan sodný, hydroxid sodný. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Doplňkové parametry

Kategorie: Čištění a desinfekce
Hmotnost: 2.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Podobné produkty

Obrázek
Savo Original 1,2 l
Do týdne v e-shopu (Skladem u dodavatele)
59 Kč

Savo Original je určeno k dezinfekci a důkladnému čištění. Tekutý dezinfekční přípravek účinný přípravek na dezinfekci vody (bazény, studny) a povrchů. Odstraňuje až 99,9 %...

BAL-724069
Obrázek
Savo Original 4 kg
Skladem (1 ks)
179 Kč

Savo Original je určeno k dezinfekci a důkladnému čištění. Tekutý dezinfekční přípravek účinný přípravek na dezinfekci vody (bazény, studny) a povrchů. Odstraňuje až 99,9 %...

BAL-724071
Obrázek
Síť na jezírko - 4x5 m
Na objednávku (1-4 týdny)
119 Kč

AQUA NOVA Ochranná síť k jezírku proti kočkám a ptactvu.

AQN-NET4X5
Obrázek
199 Kč

AQUA NOVA ochranná síť k jezírku proti kočkám a ptactvu.

AQN-NET10
Obrázek
10 Kč

AQUA NOVA plastový kolík 15 cm pro uchycení geotextilie, folie, sítě k jezírku.

AQN-PS15